Tin tức

MTV news

Yếu tố màu sắc nào quan trọng trong thiết kế in ấn

Nhiều nhà thiết kế đồng ý rằng màu sắc là một trong những phần khó nhất của thiết kế. Bởi vì thật khó để tìm thấy màu sắc hiển thị chính xác những gì khách hàng muốn, trong khi nhận thức về màu sắc bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nhận thức của con

Các loại giấy dùng trong in ấn

Không chỉ có designer và chuyên viên về in ấn mới hiểu về giấy. Là một người dùng máy in bình thường bạn cũng có thể “hiểu theo cách của mình” về các loại giấy một cách dễ dàng và đầy thú vị…