Voucher

Phiếu quà tặng cao cấp

Thông số sản phẩm

– Màu sắc: Nhiều màu
– Số mặt in:
– Kỹ thuật in:
– Kích thước:
– Gia công:

Liên hệ

Phiếu quà tặng / voucher là phiếu mua hàng, khách hàng sử dụng nó để được giảm giá mua hay có thể quy đổi ra hàng hóa tương ứng khi mua hàng hoặc dịch vụ.

Voucher được các doanh nghiệp cung cấp dưới dạng phiếu bằng giấy hoặc phiếu điện tử.